WIELKI TYDZIEŃ

    

            WIELKI TYDZIEŃ rozpoczyna się NIEDZIELĄ PALMOWĄ czyli Niedzielą Męki Pańskiej. To dzisiaj Kościół obchodzi pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy, dla dokonania swego paschalnego misterium. Procesja z palmami, która rozpoczyna mszę świętą, jest znakiem naszej wiary w Jezusa Chrystusa – Króla i Pana naszego. Chrystusa, który uniżył się, przyjął krzyż i cierpienie, aby nasze krzyże i nasze cierpienia, w zjednoczeniu z Nim, były drogą naszego zbawienia i chwały.

            Mszą sprawowaną w wieczór WIEKIEGO CZWARTKUrozpoczynamy Święte Triduum Paschalne. Dzisiejsza Eucharystia przypomina nam i uobecnia ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany, umiłowawszy swoich na świecie do końca, ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje ciało i swoją krew.  Ciało i Krew dał  apostołom, aby spożywali, a ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby nieustannie składali tę ofiarę na jego pamiątkę. Jest to dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, za które szczególnie winniśmy Bogu dziękować.

            Zgodnie z tradycją w WIELKI PIĄTEK Kościół nigdy nie sprawował Ofiary Eucharystycznej. Głównym elementem dzisiejszej Liturgii Męki Pańskie będzie adoracja Krzyża, na którym zawisło zbawienia świata. Będziemy uwielbiać drzewo, na którym zawisło nasze zbawienie - nasz Pan, Jezus Chrystus. Zawsze winniśmy się chlubić Krzyżem naszego Pana, na którym Jezus złożył Ofiarę odkupienia. Przez zewnętrzne gesty i w głębokim skupieniu oddajmy więc cześć Krzyżowi, zwróćmy ku niemu nasz wzrok, nasze myśli, uczucia i pragnienia, nasze serca.

            Liturgia WIELKIEJ SOBOTY to liturgia zwycięstwa Życia nad śmiercią. Radość rozbrzmiewa w całej swej okazałości. W tę Wielką Noc zostaje poświęcony ogień i Paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego, woda – znak naszego chrztu, nowego życia w Bogu.        

            Rano, w NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – uroczyście, podczas procesji rezurekcyjnej oznajmiamy światu , że PAN PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ, pokonał śmierć i obdarzył nas życiem wiecznym. Alleluja!

 

© 2006 Kapelania Polska w Madrycie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone
email: kp.madryt@kapelania.nazwa.pl            webmaster@kapelania.nazwa.pl